EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA KABATAAN THESIS KABANATA 2

Sa mga Indian Sub Continent naman ay natural na tradisyon ang pag-aasawa ng maaga sa mga liblib na lugar kumpara sa mga lungsod. Sa madaling sabi, mas maramingmaagang nabubuntis, mas tumataas ang antas ng kahirapan. Dahil likas na konserbatibo ang mga pamilyang Pilipino, ang sex ayisang paksa na hindi napag-uusapan ng mga magulang at anak. Kungpagkamayabonghumantong sa maagang pagbubuntis ay depende sa isang bilang ng mgakadahilanan, ang parehong mga societal at personal. Matapos manganak, kumakain ka pa ba ng sapat? At sa mga sociedad na hindi karaniwan ang maagang pag- aasawa, ang maagang pagkakaroon ng karanasang sekswal at ang kakulangan sa paggamit ng mga kontraseptib ang mga dahilan. Sa Pilipinas, ayon sa census, mga 1.

Magbabago rin ang lifestyle ng tinedyer upang mabigyan ng maayos na kalusugan ang batang dinadala niya. Kabataan mga ina ay mas disadvantaged, sa karaniwan, kaysa sa kanilang counterparts parehong-edad. Gayunpaman, ito ay nakapokus sa ikabubuti ng bansa ayon sa gobyerno at ayon naman sasalungat, gaya ng simbahan, ito ay hindi mainam na solusyon para sa problemang kinakaharapng bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na panginoon na binigyan ako ng lakas at pananalig sa paggawa nito. Ang makakilala ng isang prinsipe na magdadala sa isang paraisong malayo sa kaguluhan at problema at magmamahal ng tapat ay pangarap ng maraming kababaihan. Dahil dito, malawakang kampanyaang ginagawa ng mga gobyerno upang ibaba ang bilang ng kaso ng teenagepregnancy. Hindi ba nila ito pinag-isipang mabuti kung anu ang hahantungan nila.

Datana sumusuporta sa malabata pagbubuntis bilang isang sosyal naisyu sa binuo bansa isama ang mas mababang pang-edukasyon na antas,mas mataas na mga rate ng kahirapan, at iba pang mga poorer “sa buhaykinalabasan” sa mga anak sa mga malabata mga ina.

Sa katunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa 19 ang edad. Dahil dito, malawakang kampanyaang ginagawa ng mga gobyerno upang ibaba ang bilang ng kaso ng teenagepregnancy.

Bagkus walang trabaho o maliitlamang ang sweldo, walang gagamitin ang mga ito na kanilang ipambubuhay sa sanggol. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na panginoon na binigyan ako ng lakas at pananalig sa paggawa nito. Mahalaga rin na kausapin sila tungkol sa tamang panahon ng pagpapamilya. Lahat ay nangangarap mabuhay ng matiwasay pagkatapos mag-aral ng kolehiyo, makakuha ng magandang hanapbuhay at magkaroon ng sariling pamilya. Kakulangan sa kaalaman ng Reproduksyon ng ating katawan. Alam natin na lahat tayo bilang tao ay kailangan ng kaibigan, kaibigan na kasama natin sa bawat kasiyahan at karamay sa panahon ng kalungkutan.

  PROBLEM SOLVING ZIDS AND ZODS

Ang isang isinagawang pag-aaral naman ay nagsasabing karamihan sa mga anak na babae ng mga batang ina ay maaga ding makakaranas ng pagbubuntis samantalang ang mga anak na lalaki ay mas mataas na posibilidad na makulong sa kanyang paglaki dahil sa kakulangan ng paggabay.

Ang isyung ito ay kasalukuyang pinagdedebatehan sa kongreso kung ito ba ay itutuloy o hindi. Medya, ang internet telebisyon ay dahilan ng pagmulat ng kaisipan ng mga kabataan sa sex at higit sa lahat ay ang Kakulangan sa Medis kung saan kulang ang nalalaman ng isang kabataan sa tamang gawain.

Thesis by Angela Olonan on Prezi Next

Maraming salik ang kaakibat sa bagay kabahata ito. Veterans Village Ipil Zambo. Maaring magkaroon ngimpeksyon sa loob ng katawan ang babae at ang mga buntis naman na merong STDs osexually transmitted diseases ay maaaring maipasa ang kanyang sakit sa sanggol sa kanyangsinapupunan.

Lalo na at laganap na ito hindi lamang sa ating bansa ngunit pati narin sa buong mundo. Sa madaling sabi, mas maramingmaagang nabubuntis, mas tumataas ang antas ng kahirapan. Ang pagkain ng hindi masustansya tulad ng fastfoods, paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay makakapagtaas ng pagkakataon na mapanganib ang bata. By Jiecelle Mae Rabado.

Magbigay leksyon sa ating mgakabataanang mga kababaihan na magaangnabubuntis at napapabayaan ang kanilangpagaaral.

ANG EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA MAG-AARAL AT EDUKASYON

Magulang — Ang magulang ng mga kabataan ay kailangang laging nandyan upang gumabay sa kanilang mga anak. Sapagkat wala naman ibang mahihirapan kundi ikaw din. Napipilitan din silang tumigil sapag-aaral hanggang makapanganak. Mayroon din ibang mga magulang na sa halip na tulungan ang bata ay itatakwil pa nila ang mga ito. Bilang kabuuan ng lahat ng ito, nais kong malaman niyo na sa bawat kilos na ating gagawin ay laging may kaakibat meddia na responsibilidad.

  NISSIM EZEKIEL NIGHT OF THE SCORPION ESSAY

Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, mapapalaganap lalo ang layunin ng simbahan na mabawasan, kundi man matigil na ang pagdami ng kaso ng maagang pagbubuntis. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang mga researcher ay makakalap ng impormasyon na makakatulong sa kanila sa kung papaano makaiiwas sa mga hindi magagandang epekto ng maagang pagbubuntis.

epekto ng social media sa kabataan thesis kabanata 2

Hiv human immunodeficiency virus – ang hiv ay ang virus na siyang nagdudulot ng sakit na aids o acquired Immunodeficiency syndrome na nakukuha sa hindi-ligtas na pakikipagtalik.

Dahil hindinakapagtapos, mahihirapan itong makakuha ng trabaho. To begin with, majority of them belong to the low income group. Malaki ang naging epekto ng pre-marital sex, kasama na dito ang maagangpagbubuntis na nakadaragdag pa sa lumalalang bilang ng populasyon at kawalan ng sapat na edukasyon kkabanata mga kabataan at ng kanilang mga magiging anak na magigingd a h i l a n n g p a g l a g a n a p n g k a h i r a p a n.

Ang Internet din ay hitik sa mgapornographic materials na madaling ma-access ng mga kabataan.

epekto ng social media sa kabataan thesis kabanata 2

Kaya mo bang bigyan ng sapat na sustansya ang bata? Ayon pa rin sa WHO, ang maging dalagang ina sa isang industriyalisadong bansa ay isang disadvantage dahil ito ay maaring makaapekto sa pag-aaral.

Kalusugan Ang pananaliksik na ito ay tumutukoy sa sanhi at bunga ng maagang pagbubuntis.

Author: admin